Bureau B&D

ONTWIKKELING - GROEI - EDUCATIE
Ga naar de inhoud
ONTWIKKELING - GROEI - EDUCATIE

Voor alles is een tijd. En zo kwam het dat op een dag Wendy van der Klift-Bartelings en Anja van de Weerd hun harten, krachten, kennis en (creatieve) bezieling in Bureau B&D bundelden. Bureau B&D deelt haar expertise, kennis en ervaringen om eenieder te inspireren tot persoonlijke en professionele ontwikkeling. We hebben aandacht voor thema’s die raken en er maatschappelijk toe doen, zoals: sociale veiligheid, pesten, eenzaamheid, autisme, dwingende of sektarische groepen en rouw.

Bureau B&D bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt producten, tools (bijvoorbeeld de inzicht- en bewustwordingstool ‘Ontdek je persoonlijke Pestbril’), interventies en online programma’s.

Vanaf 1 mei 2021 is de sociale onderneming Aandacht voor Pesten onderdeel van Bureau B&D.

Aandacht voor pesten is een landelijk steunpunt op het gebied van pesten
Aandacht voor Pesten vindt het belangrijk om wezenlijk bij te dragen aan het oplossen van een groot maatschappelijk en sociaal probleem als pesten. Kinderen, jongeren, volwassenen, waaronder ook senioren, en organisaties en (onderwijs)instellingen kunnen terecht voor informatie, hulp, kennisoverdracht, producten en inspiratie. Aandacht voor Pesten is er voor de gepeste, de pester en de omstanders. Wij hebben aandacht voor mensen in de samenleving die, om wat voor reden dan ook, kwetsbaar zijn. In het bijzonder vragen wij warme aandacht voor pesten bij mensen met een (L)VB. Er is een speciaal deel van de website toegankelijk gemaakt voor mensen met een (L)VB.  Nieuwsgierig? Neem een kijkje op onze website: www.Aandachtvoorpesten.nl

Bureau B&D V.O.F. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 81507356


Terug naar de inhoud